مجازات نوشیدن مشروب بی‌شرمانه و شدید است

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

گفت‌وگوی مهدی طاهباز از رادیو فردا، با حسین احمدی‌نیاز، وکیل، درباره اعدام یک مرد در مشهد به دلیل نوشیدن الکل.
Originally published at – https://www.radiofarda.com/a/30719687.html

نظرات