محیط‌ زیست جایی در برنامه‌ها نداشت

جستجو

محیط‌ زیست جایی در برنامه‌ها نداشت

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطخوبمهم
Loading...

گفت‌وگوی مهدی طاهباز از رادیو فردا با اعظم بهرامی، پژوهشگر محیط زیست، درباره رویکرد دولت آینده به مشکلات محیط زیستی ایران و نقش رئیس جمهوری.
Originally published at – https://www.radiofarda.com/a/31314424.html