مردم اهواز با بوی خفه کننده وضعیت بسیار سختی دارند

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

شهرام صداقت ـ تهران
بنیاد میراث پاسارگاد

هوای اهواز، دود زده، آلوده و بد بو شده است

چند هفته است مردم اهواز از بوی بد و خفه کننده ی سوختن زباله ها وضعیت بسیار سختی را تجربه می کنند.

این بو که تنفس را مشکل کرده است، به خاطر «برداشت سیاه» یا سوزاندن مزارغ نیشکر در دوران برداشت و سوزاندن زباله های شهری ست.

ده سال است که هر ساله در چنین زمانی دود و خاکستر ناشی از این روش نادرست و غیرقانونی اهواز و روستاهای اطراف آن را گرفتار آلودگی کرده است. این عملیات که حدود چهار ماه به طول می انجامد، هوا را به شدت آلوده می کند.

به گفته ی اهالی اهواز امسال علاوه بر سوزاندن مزارع، زباله های شهری را هم آتش زده و دود و بوی بد و آلودگی را دو چندان کرده اند.

شورای سلامت خوزستان از سال 1390 ممنوعیت آتش زدن مزارع را مصوب و شرکت توسعه نیشکر را موظف به برداشت سبز کرده است و علاوه بر آن براساس ماده 9 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و ماده 2 قانون جلوگیری از آلودگی هوا سوزاندن مزارع و کاه و کلش ممنوع است.

مسئولین حکومت اسلامی به کدام ممنوعیتی که براساس حفظ طبیعت و محیط زیست باشد، و یا در جهت سلامت مردمان باشد توجه داشته اند که به این ممنوعیت توجه کنند.

Subscribe
Notify of
0 نظر
Inline Feedbacks
View all comments