مردم در آبادان از فقر زیاد، روی به خرید استخوان گوشت آورده‌اند؛ کیلوی پانزده هزار تومان

جستجو

مردم در آبادان از فقر زیاد، روی به خرید استخوان گوشت آورده‌اند؛ کیلوی پانزده هزار تومان

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

مردم در آبادان از فقر زیاد، روی به خرید استخوان گوشت آورده‌اند؛ کیلوی پانزده هزار تومان

Subscribe
Notify of
0 نظر
Inline Feedbacks
View all comments