مردم در شهرهای بزرگ میانمار برای نافرمانی مدنی و اعتراض به کودتای ارتش به خیابان ها آمدند

جستجو

مردم در شهرهای بزرگ میانمار برای نافرمانی مدنی و اعتراض به کودتای ارتش به خیابان ها آمدند

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

مردم در شهرهای بزرگ میانمار برای نافرمانی مدنی و اعتراض به کودتای ارتش به خیابان ها آمدند

Subscribe
Notify of
0 نظر
Inline Feedbacks
View all comments