مردم رو می کشن زبونشون هم درازه! فرافکنی خامنه‌ای بدون اشاره به کشتار ۱۵۰۰تن بدستور خودش در آبان‌ماه

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

#خامنه_ای #اعتراضات
خبرها و ویدئوهای بیشتر در لینک: http://www.irankargar.com

نظرات