مرگ بر روحانی؛ شعار کارگران هفت تپه در چهل وششمین روز اعتصاب و اعتراض در خیابانهای شهر شوش – ۹مرداد

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

خبرها و ویدئوهای بیشتر در لینک: http://www.irankargar.com

نظرات