مستقیم از دل تورات: سنگ ترازو کوچک معبد نخستین در حفاریهای اورشلیم از زیر خاک بیرون آورده شد

جستجو

مستقیم از دل تورات: سنگ ترازو کوچک معبد نخستین در حفاریهای اورشلیم از زیر خاک بیرون آورده شد

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

داوطلبی در پروژه غربالگری شهر دیوید یک سنگ ترازوی «بکا»ی کمنظیر را در خاک‌هایی که از نزدیکی دیوار ندبه برداشت شده، یافت که مورد استفاده زائران بوده و با آن مالیات نیم-شکلی پیش از صعود به کوه معبد را می پرداخته اند.

یک سنگ ترازوی ریز توراتی که در طومارنوشته های عبری از آن به نام «بکا» یاد شده است، در میان سنگریزه هایی که از حفاریهای پی-ریز دیوار ندبه به دست آمده است.

الی شوکران، باستان شناس، که مدیریت حفاری را از جانب اداره باستانشناسی اسرائيل به عهده دارد، گفت مشابه سنگ ترازوی بکا، تنها شمار اندکی در اورشلیم از زیر خاک حفر شده است. وی به تایمز اسرائیل گفت هیچ یک از آنچه تا کنون یافت شده، دقیقا این حکاکی مشخص را نداشته اند.

«بکا»، از سنگ ترازوهای دوره معبد نخستین، از سوی زائران برای پرداخت مالیات نیم-شکلی پیش از صهود به تپه معبد مقدس بکار می رفته، اخیرا از سوی یک داوطلب در پروژه غربالگری خیس شهر دیوید در پارک ملی امک تزوریم اورشلیم، یافت شده است.


داوطلبان و کارکنان در حال وارسی یافته های پروژه غربالگری تپه معبد مقدس در امک تزوریم، در کوه زیتون، نزدیک شهر قدیم اورشلیم، ۱۰ مارس ۲۰۱۴. (Miriam Alster/Flash90)

کلمه «بکا» دو بار در تورات بکار رفته است: اول بار در کتاب خلقت، در معنای وزن طلای حلقه زینتی بینی که به مادرشاه ربکا داده شده، ‌و سپس در کتاب هجرت، در معنای وزنه ای که برای اندازه-گیری هدایایی که قوم یهود برای نگهداری معبد نثار می کرده اند، و سرشماری، چنانکه در هجرت ۳۸، آیه ۲۶ آمده است: «هر نفر یک بکا؛ [که می شود،] نیم شکل، بنا به شکل مقدس، در ازای هر نفر که از سرشماری عبور می کند، از بیست ساله به بالا، برای ۶۰۳۵۵۰[نفر از مردم]».

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/straight-from-the-bible-tiny-first-temple-stone-weight-unearthed-in-jerusalem/

Subscribe
Notify of
0 نظر
Inline Feedbacks
View all comments