مسجد ميريم آب براي وضو نداريم، خانه ميريم آب نداريم

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

🔴 مسجد ميريم آب براي وضو نداريم، خانه ميريم آب نداريم. اين بيماري كرونا ما رو درگير كرده. از كجا آب بياريم كه خودمان را بشوييم؟

فرزندم شهيد شده، حقوقي كه بنياد می‌داد ٦ماهه قطع كردن چيكار كنيم؟ چيكار كنيم؟
چی ميخواييم مگه؟ يه آب برای خوردن و زراعت…

نظرات