مسیح علی نژاد کمدین می شود !

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
مسیح علی نژاد کمدین می شود !
بخشی از برنامه تبلت صدای آمریکا در این هفته با اجرای مسیح علینژاد
در این قسمت تبلت ببیند چطور «زینب موسوی» معروف به «امپراطور کوزکو»، کمدین معروف برنامه «خندوانه» تهدید به اسید پاشی می شود و «لیلا حیدری» زن فعال افغانستان هم تهدید به مرگ می شود.
اما در میان مسیح علی نژاد هم قابلیت های بازیگری خود را در این برنامه رو می کند !

نظرات