مصاحبه تاریخی احمدی نژاد!قبل انقلاب دست فرح می بوسیدند!الان رنگ عوض کردن و کشور شده ارث باباشون!

جستجو

مصاحبه تاریخی احمدی نژاد!قبل انقلاب دست فرح می بوسیدند!الان رنگ عوض کردن و کشور شده ارث باباشون!

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

جنجالی ترین مصاحبه مصاحبه تاریخ احمدی نژاد!
اینا قبل انقلاب دست فرح رو می بوسیدند!
الان همشون رنگ عوض کردن و کشور شده ارث باباشون!

Subscribe
Notify of
0 نظر
Inline Feedbacks
View all comments