منطقه امن در کابل، بودن یا نبودن

جستجو

منطقه امن در کابل، بودن یا نبودن

اهمیت:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

جلیل روشندل، کارشناس سیاست خارجی، نگاهی کرده به چگونگی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و چالش‌های پیش رو از جمله طرح ایجاد منطقه امن.
Originally published at – https://www.radiofarda.com/a/31435565.html