مهرداد بزرگ اشکانی: پادشاهی که غرور را به ایرانیان بازگرداند – قسمت پنجم

مهرداد بزرگ اشکانی: پادشاهی که غرور را به ایرانیان بازگرداند – قسمت پنجم به همراه اخبار ایران و جهان، فیلم، ویدیویهای سکس اسلامی و دوربین مخفی و دیگر مطالب سرگرم کننده در مجله ویدیویی توفیدز.

جستجوی سایت

مهرداد بزرگ اشکانی: پادشاهی که غرور را به ایرانیان بازگرداند – قسمت پنجم

حمایت اختیاری از دیپ پادکست:
https://www.patreon.com/deeppodcastiran

Instagram: Https://www.instagram.com/deep.podcast
Telegram Channel: Https://www.telegram.me/deeppodcast
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لینک تاریخ اشکانیان:
لینک قسمت اول پادشاهی اشکانیان:

لینک قسمت دوم پادشاهی اشکانیان:

لینک قسمت سوم پادشاهی اشکانیان:

لینک قسمت سوم پادشاهی اشکانیان:

لینک قسمت پنجم پادشاهی اشکانیان:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لینک کانال کارزار نامه:
https://www.youtube.com/channel/UC1VR…
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
طراح تصاویر:
https://www.eranshahr.com/
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منبع:
تاریخ ایران باستان – حسن پیرنیا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دوستان سلام در این ویدوی از دیپ پادکست میریم به سراغ داستان زندگی مهرداد دوم اشکانی یکی از مقتدرترین پادشاهان دوره اشکانیان. تاریخ اشکانیان تاریخ پر شور در دوران ایران باستان است و تاریخ اشکانیان تاریخ بسیار مهمی در ایران باستان محسوب میشود از تاریخ ایران باستان اطلاعات کمی داریم و بسیاری از دانسته های ما در مورد تاریخ ایران باستان دوران باستان در ایران و مخصوصا شاهنشاهی اشکانیان بیشتر بر اساس حدس و گمان است یکی از پادشاهان بزرگ و مهم در دوره اشکانیان فردی بود به اسم مهرداد بزرگ اشکانی یا مهرداد دوم اشکانی در سلسله پادشاهی اشکانیان که قبلتر دیدیم سلسله اشکانیان چگونه تاسیس شد پادشاهان بزرگ اشکانی ظهور کردند یکی از این پادشاهان بزرگ در تاریخ ایران باستان مهرداد دوم اشکانی بود معروف به مهرداد بزرگ اشکانیان که از پادشاهان بزرگ در تاریخ ایران باستان بود و از شخصیت های مقتدر در تاریخ ایران باستان. در تاریخ ایران باستان ما پادشاهان بزرگی داشتیم و طولانی ترین دوران پادشاهی در تاریخ ایران باستان مربوط به دوره پادشاهی سلسله اشکانیان است که یکی از مهمترین اونها مهرداد دوم اشکانی بود که در تاریخ ایران باستان معروف شده به مهرداد بزرگ اشکانی. قبلتر از مهرداد بزرگ اشکانی در تاریخ اشکانیان ما فرهاد دوم اشکانی را داشتیم که در قسمت قبل از دیپ پادکست به داستان فرهاد دوم اشکانی از پادشاهان سلسله اشکانیان پرداختیم بعد از فرهاد اشکانی ما اردوان دوم را داشتیم اردوان دوم در سلسله اشکانیان پس از فرهاد دوم به پادشاهای سلسله اشکانیان رسید اردوان دوم در دوران سختی پادشاه سلسله اشکانیان شد و اردوان دوم اشکانی در تاریخ باستان ایران یا تاریخ ایران باستان تصمیم گرفت در اولین قدم اوضاع و احوال ملک ایران رو تغییر و تحول بده اردوان دوم اشکانی دو تا دشمن بزرگ در قلمرو اشکانیان داشت یکی حکومت سلوکیان بود که از بازماندگان اسکندر مقدونی بودند و دیگری حکومت سکاها بود سکاهایی که دست به طغیان زده بودند و باعث شدند که یک طغیان داخلی در سلسله پادشاهی اشکانیان جلوی حرکت فرهاد دوم اشکانی رو بگیره و فرهاد دوم اشکانی دست به یک یورش همه جانبه به منطقه سکاها و شرق ببره فرهاد دوم اشکانی برای آروم کردن منطقه شرقی امپراتوری اشکانیان به سمت سکا ها رفت و در نبرد بین سکاها و اشکانیان فرهاد دوم اشکانی از پادشاهان مهم سلسله پادشاهی اشکانیان کشته شد و بعد هم اردوان اشکانی پادشاه امپراطوری اشکانیان شد اردوان اشکانی امپراطور جدید اشکانیان دست به یک یورش ههمه جانبه برد و بین پادشاهی اشکانیان و سکاها دوباره جنگ در گرفت در این جنگ ها که بین اشکانیان و سکاها در گرفت اشکانیان شکست خوردند جنگ بین امپراتوری اشکانیان و سکاها در حدود چهار سال طول کشید و در جریان چهار سال جنگ بین سکاها و اشکانیان هیچکدام برنده نشدند و اردوان اشکانی نتوانست سکاها را مطیع امپراتوری اشکانیان کند. به همین دلیل همچنان چالش های بین پادشاهی اشکانیان یا تاریخ سلسله پادشاهی اشکانیان و سکاها بر سر جای خوب باقی بود اشکانیان تلاش میکردند از پس سکاها بر بیان و قلمرو اشکانیان رو در تاریخ باستانی ایران دوباره امن کنند اما این کار توسط اردوان دوم اشکانی شکل نگرفت و اردوان دوم اشکانی هر کاری کرد نتوانست امپراتوری اشکانیان رو به دوران پر شکوه خود بر گردونه. اردوان دوم اشکانی فرد مقتدر و بزرگی بود اما در نهایت بعد از کلی درگیری با سکاها اردوان دوم اشکانی پادشاه ایران باستان در دوران اشکانیان زخمی شد و جانش رو از دست داد. بعد از اردوان دوم اشکانی پادشاه سلسله اشکانیان در تاریخ ایران باستان که بعد از فرهاد دوم اشکانی پادشاه اشکانیان شده بود مهرداد دوم اشکانی پادشاه امپراتوری اشکانیان شد. مهرداد دوم اشکانی در تاریخ ایران باستان معروف شده به مهرداد بزرگ اشکانی. مهرداد دوم اشکانی همان مهرداد بزرگ است پادشاه مقتدر و بزرگ سلسله پادشاهی اشکانیان و کسی که غرور را به ایرانیان بازگرداند مهرداد بزرگ اشکانی و یا مهرداد دوم اشکانی در شرایطی پادشاه سلسله اشکانیان در تاریخ ایران باستان شد که سکا ها با اشکانیان در حال جنگ بودند اما مهرداد بزرگ اشکانی امپراتوری سلسله اشکانیان تصمیم گرفت با سکاها وارد نبرد بشه و مهرداد بزرگ اشکانی و یا مهرداد دوم اشکانی سکاها را شکست داد قلمرو امپراتوری اشکانیان در دوره ایران باستان توسط مهرداد بزرگ اشکانی تا رشته کوه های هیمالیا ادامه پیدا کرد که این یکی از دست آورد ها مهم توسط مهرداد بزرگ اشکانی پادشاه مقتدر امپراتوری اشکانیان بود و مهرداد دوم اشکانی در جنگ اشکانیان و سکاها پیروز شد و مهرداد بزرگ اشکانی امپراتوری اشکانیان در تاریخ ایران باستان را قدرتمند کرد. جنگ اشکانیان و جمهوری روم در دوران مهرداد دوم اشکانی رخ نداد و جمهوری روم باستان در دوران اشکانیان ظهور کرد

مطالب مرتبط