نادین نسیب نجیم، بازیگر و دختر شایسته لبنان در سال ۲۰۰۴، همراه و پابه‌پای مردم لبنان در تظاهرات

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم (2 رای)
Loading...

نادین نسیب نجیم، بازیگر و دختر شایسته لبنان در سال ۲۰۰۴، همراه و پابه‌پای مردم لبنان در تظاهرات.

آنوقت سلبریتی‌های ایرانی به تنها چیزی که فکر نمی‌کنند؛ در اسارت بودن کشور و وضعیت اسفناک مردمشان است، آنها تنها بفکر جیب و جایگاه خود در نزد نظام هستند؛ به همین دلیل است که آنها را سلبریتی حکومتی می‌نامند نه مردمی.
.
درود به شرف سلبریتی‌ها و هنرمندانی که شجاعانه درکنار مردمانشان و علیه ظلم و ظالم می‌ایستند

Subscribe
Notify of
0 نظر
Inline Feedbacks
View all comments