نتانیاهو: اسرائیل اجازه نفوذ نظامی جمهوری اسلامی به مرزهای شمالی را نمی‌دهد

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

نتانیاهو: اسرائیل اجازه نفوذ نظامی
جمهوری اسلامی به مرزهای
شمالی را نمی‌دهد

نظرات