نخستین روز از دادگاه بین‌المللی مردمی آبان در لندن

جستجوی توفیدز

نخستین روز از دادگاه بین‌المللی مردمی آبان در لندن

اهمیت:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

نخستین جلسه دادگاه بین‌المللی مردمی آبان برای رسیدگی به «جنایات» حکومت ایران در سال ۱۳۹۸ روز چهارشنبه ۱۹ آبان‌ در لندن، پس از اظهارات ۳۲ شاهد به پایان رسید.
این دادگاه که از سوی سه سازمان‌ «حقوق بشر ایران»، «عدالت برای ایران» و «با هم علیه اعدام» سازماندهی شده تا روز ۲۳ آبان‌ماه ادامه خواهد داشت و ۴۵ شاهد در دادگاه شهادت می‌دهند. شهادتنامه ۱۲۰ نفر هم، به گفته برگزارکنندگان دادگاه، به صورت کتبی تسلیم دادگاه شده است.
Originally published at – https://www.radiofarda.com/a/aban-tribunal-london-day-01/31555478.html