نخست وزیر اسرائیل: هیچ خطری بالاتر از تهدید رژیم متعصب ایران در خاورمیانه وجود ندارد

جستجو

نخست وزیر اسرائیل: هیچ خطری بالاتر از تهدید رژیم متعصب ایران در خاورمیانه وجود ندارد

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

نخست وزیر اسرائیل: هیچ خطری بالاتر از تهدید رژیم متعصب ایران در خاورمیانه وجود ندارد

Subscribe
Notify of
0 نظر
Inline Feedbacks
View all comments