نخست وزیر بریتانیا می‌گوید با سرعت مطلوب واکسیناسیون، از هفته آینده بازگشایی شروع می‌شود

جستجو

نخست وزیر بریتانیا می‌گوید با سرعت مطلوب واکسیناسیون، از هفته آینده بازگشایی شروع می‌شود

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

نخست وزیر بریتانیا می‌گوید با سرعت مطلوب واکسیناسیون، از هفته آینده بازگشایی شروع می‌شود

Subscribe
Notify of
0 نظر
Inline Feedbacks
View all comments