نزار زکا گروگان سابق در ایران؛ امیدوارم دولت بایدن اشتباهات دولت اوباما را نکند

جستجو

نزار زکا گروگان سابق در ایران؛ امیدوارم دولت بایدن اشتباهات دولت اوباما را نکند

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

نزار زکا گروگان سابق در ایران؛ امیدوارم دولت بایدن اشتباهات دولت اوباما را نکند

Subscribe
Notify of
0 نظر
Inline Feedbacks
View all comments