نسخه‌های با کیفیت فیلم‌های ایرانی از کجا می‌آید؟

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
نسخه‌های با کیفیت فیلم‌های ایرانی از کجا می‌آید؟

قاچاق و پخش فیلم ها در ایران اتفاق تازه ای نیست. تهیه کنندگان سال‌های سال است که از نبود برخورد مناسب با این پدید گله دارند. در تازه‌ترین موج تکثیر فیلم‌های ایرانی، سه فیلم متری شش و نیم، رحمان ۱۴۰۰ و رستاخیز با کیفیتی مناسب و حاوی صحنه های سانسور شده به بازارهای غیر قانونی راه پیدا کرده اند. برخی از تهیه کنندگان این فیلم‌های متعتقدند که این فیلم‌ها از داخل وزارت ارشاد به بیرون درز پیدا کرده، ادعایی که سازمان سینمایی آن را به شدت رد کرده ولی هنوز معلوم نیست این نسخه های با کیفیت چگونه به بساط های فیلم فروش ها راه پیدا کرده‌اند.

کاوه مشکات گزارش می‌دهد.

نظرات