نطق تلویزیونی شاه و جا زدن او در مقابل تظاهرات سراسری مردم ایران در آبان ۱۳۵۷

جستجو

نطق تلویزیونی شاه و جا زدن او در مقابل تظاهرات سراسری مردم ایران در آبان ۱۳۵۷

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

خبرها و ویدئوهای بیشتر در لینک: http://www.irankargar.com

Subscribe
Notify of
0 نظر
Inline Feedbacks
View all comments