نظام نمیتواند صدای حق طلبی مردم خاموش کند

جستجو

نظام نمیتواند صدای حق طلبی مردم خاموش کند

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

https://www.youtube.com/watch?v=0_yE2Ybl17M

Subscribe
Notify of
0 نظر
Inline Feedbacks
View all comments