نقش اسلام در سرنوشت رومیناها

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
نقش اسلام در سرنوشت رومیناها

معتقدان می‌گویند اسلام برای «اصلاح» است و آمده تا سپری باشد در برابر «شر»… و این‌که «تندروی‌ها» و «کج‌فهمی‌ها» را نباید به پای کلّیت دین گذاشت.

منتقدان می‌گویند خشونت درهم‌تنیده است با ذات اسلام و این‌که دین با نهادینه کردن مفاهیمی همچون «غیرت» و «ولی» دانستن مردو روا داشتن رفتارهایی همچون تنبیه بدنی زن، راه را برای اِعمال خشونت مرد باز می‌گذارد.

رومینا اشرفی ۱۳ ساله که پدرش به‌خاطر رابطه او با یک مرد، هنگامی که کودک خواب بود، لبه داس را بر گردنش کشید، تنها یکی از نمونه‌های خشونت بی‌مرز خانگی است؛ نه اولین آن و نه آخرین. تنها کمتر از یک هفته بعد از این رویداد تکان‌دهنده، دختر ۱۸ ساله‌ای بر اثر به آتش کشیدن خانه توسط برادرش جان خود را از دست داد. علت مرگ در شعله‌های آتش: مخالفت برادر با ازدواجش.

در مواردی همچون قتل رومینا، قوانین جمهوری اسلامی ایران هم، برگرفته از آموزه‌های اسلامی، پدر را صاحب خون فرزند برمی‌شمارد و معاف از مجازات معمول.

آیا اعتقادات و آموزه‌های مذهبی در رویدادهایی همچون قتل رومینا به‌دست پدرش نقشی دارد؟ در این برنامه به این پرسش محوری می‌پردازیم.

نقش اسلام در سرنوشت رومیناها

نظرات