نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان گفتگو‌های صلح را با طرفین ادامه می‌دهد

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان گفتگو‌های صلح را با طرفین ادامه می‌دهد

نظرات