نهادهای آمریکایی می‌گویند واکسن تک‌دز ساخت شرکت «جانسون اند جانسون» کم‌خطر است؛ تاثیر تا ۶۰ درصد

جستجو

نهادهای آمریکایی می‌گویند واکسن تک‌دز ساخت شرکت «جانسون اند جانسون» کم‌خطر است؛ تاثیر تا ۶۰ درصد

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

نهادهای آمریکایی می‌گویند واکسن تک‌دز ساخت شرکت «جانسون اند جانسون» کم‌خطر است؛ تاثیر تا ۶۰ درصد

Subscribe
Notify of
0 نظر
Inline Feedbacks
View all comments