نوار کامل جلسه آذر ۶۳ را در اینجا گوش کنید.

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم (2 رای)
Loading...

این نوار حاوی اطلاعاتی دست اول از مخالفت‌های داخل سپاه به مدیریت جنگ است و درنتیجه، ارزش تاریخی زیادی دارد. به ویژه از این جهت که موضوعات مورد اشاره مخالفان، ریشه برخی از وقایع کلیدی سال‌ها و دهه‌های بعد را نشان می‌دهند.

Subscribe
Notify of
0 نظر
Inline Feedbacks
View all comments