هزاران الجزایری در اعتراض به ریاست جمهوری عبدالمجید تبون به خیابان‌ها آمدند…

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

هیأت انتخابات الجزایر می‌گوید آقای تبون بیش از نیمی از آراء را به دست آورده و به همین دلیل دیگر برگزاری دور دوم انتخابات ضرورتی ندارد.…

نظرات