هفت‌شنبه: ترانه‌های تازه هفته و یادی از فریدون فرخزاد

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
هفت‌شنبه: ترانه‌های تازه هفته و یادی از فریدون فرخزاد

در برنامه این هفته هفت‌شنبه، علاوه بر ترانه‌های تازه یادی هم می کنیم از فریدون فرخزاد که شانزدهم مرداد سالمرگ اوست.

نظرات