هفدهمین روز اعتصاب سراسری شوش

جستجو

هفدهمین روز اعتصاب سراسری شوش

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...هفدهمین روز اعتصاب سراسری و مسالمت آمیز کارگران هفت تپه و سخنان تامل برانگیز مرد میانسال مقابل فرمانداری شوش

Subscribe
Notify of
0 نظر
Inline Feedbacks
View all comments