هنگ کنگی‌های معترض به لایحه سرود ملی چین، یک مرکز خرید را اشغال کردند …

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

لایحه جنجالی نهایتا روز پنجشنبه در شورای قانونگذاری هنگ کنگ به بحث گذاشته شد.

لب بیشتر : https://per.euronews.com/2020/05/28/hong-kong-protests-over-law-to-ban-ridicule-of-china-s-national-anthem

#Nocomment

نظرات