واکسن ایرانی کارآزمایی نشده است

جستجو

واکسن ایرانی کارآزمایی نشده است

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطخوبمهم
Loading...

کاظم عطاری، پزشک در گفت‌وگو با مهدی طاهباز از رادیو فردا، نگاهی کرده به خبر صدور مجوز اضطراری برای نخستین واکسن کرونای تولید ایران.
Originally published at – https://www.radiofarda.com/a/31307322.html