واکسیناسیون مهمترین راه مقابله

جستجو

واکسیناسیون مهمترین راه مقابله

اهمیت:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

محمدکاظم عطاری، پزشک، نگاهی کرده به روند گسترش سویه جدید ویروس کرونا، موسوم به «دلتا».
Originally published at – https://www.radiofarda.com/a/31354910.html