واکسیناسیون پوپولیستی

جستجوی توفیدز

واکسیناسیون پوپولیستی

اهمیت:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

گفت‌وگوی مهدی طاهباز از رادیو فردا، با محمدکاظم عطاری، پزشک، درباره کمبود و اتمام واکسن در بسیاری از شهرهای ایران.
Originally published at – https://www.radiofarda.com/a/31293169.html