واکنش تند و شجاعانه یک روحانی شجاع به مداح مشهور سعید حدادیان؛ حتی ائمه هم مسموم شده بودند!

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

واکنش تند و شجاعانه یک روحانی شجاع به مداح مشهور سعید حدادیان؛ حتی ائمه هم مسموم شده بودند!

نظرات