واکنش قانون‌گذاران آمریکا به اعلام خبر درگذشت باب لوینسون در بازداشت ایران

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/5346984.html

نظرات