وزیر خارجه آمریکا می‌گوید رژیم ایران به فکر ایجاد تفرقه و یهودستیزی است

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

وزیر خارجه آمریکا می‌گوید رژیم ایران به فکر ایجاد تفرقه و یهودستیزی است

نظرات