وزیر خارجه اسپانیا در ترکیه درباره ایاصوفیه هشدار داد

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

وزیر خارجه اسپانیا در ترکیه درباره ایاصوفیه هشدار داد

نظرات