وضعیت یکی از مرغداریها و علت کمبود و گرانی گوشت مرغ از زبان یکی از مرغداران – فیلم

جستجو

وضعیت یکی از مرغداریها و علت کمبود و گرانی گوشت مرغ از زبان یکی از مرغداران – فیلم

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

یکی از مرغداران انبارهای خالی و گرسنگی جوجه ها و کیفیت پایین همان مقدار نهاده ای که توانسته تهیه کند را نشان می دهد.
خبرها و ویدئوهای بیشتر در لینک: http://www.irankargar.com

Subscribe
Notify of
0 نظر
Inline Feedbacks
View all comments