ویدئو؛ نخستین ربات پیشخدمت رستوران در افغانستان

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

این ربات که تایما نام دارد بلد است به زبان دری تشکر کند و «تولدت مبارک» بگوید.…

نظرات