ویديو؛ راهپیمایی در سراسر فرانسه در گرامیداشت یاد معلمی که سر بریده شد…

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

شمار زیادی از جمعیت حاضر در میدان جمهوری پاریس یکصدا فریاد زدند «من یک معلم هستم».

لب بیشتر : https://per.euronews.com/2020/10/18/france-teacher-attack-rallies-held-to-support-beheaded-samuel-paty

#Nocomment

Subscribe
Notify of
0 نظر
Inline Feedbacks
View all comments