ویدیو؛ سگی که پیک سوپرمارکت شد

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

در این وانفسای کرونا و کسادی کار و بار فروشگاه‌ها، اروس با چابکی در خیابان‌های در شهر مدلین کلمبیا می‌دود و جنس مشتریان را با سبدی حصیری به در خانه‌هایشان می‌رساند.

لب بیشتر : https://per.euronews.com/2020/07/08/colombia-medellin-delivery-dog-for-his-owner-s-store-during-coronavirus-lockdown

#Nocomment

نظرات