ویدیوی طنز همسرکشی محمدعلی نجفی، شهردار سابق تهران به شیوه جمهوری اسهالی

جستجو

ویدیوی طنز همسرکشی محمدعلی نجفی، شهردار سابق تهران به شیوه جمهوری اسهالی

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم (2 رای)
Loading...

در جمهوری اسهالی اینجوری همسر می کشند :)))

فقط و فقط در ایران اسلامی چنين امرى امكان پذير است
١- در حالى كه همسر و فرزند داريد همسر دومى را صيغه و سپس عقد نمائيد كه همسن و سال دختر خود شماست
٢- هنوز چند ماه نگذشته همسر دوم با يك سرباز گمنام امام زمان دوست شود و اطلاعات مبادله نمايد .
٣- ١٤٠٠ سكه مهريه اين خانم بكنيد
٤- ٧ ماه بعد سعي كنيد كه او را طلاق بدهيد 
٥- بعد كه بفهمد در يك وصيتنامه تمام اموال خود را به دختر تان بخشيده ايد بناى دعوا را بگذارد
٦- شما به خانه برويد و از عصبانيت اسلحه بكشيد
٧- خانم لخت شود كه دوش بگيرد 😆
٨- شما بدنبال او به حمام برويد و اسلحه بطور اتفاقى ٥ بار شليك بكند 😯
٩- همسر شما در خون خود غلتيده و كشته شده و شما با خونسردى محل را ترك كنيد
١٠ -بعد از چند ساعت خودتان با قدوم مبارك به اداره پليس برويد و در آنجا با چاكرم و مخلصم و چائى و قهوه استقبال شويد
١١- خبرنگار صدا و سيما در جلوى ماموران اسلحه شما را كه هنوز ازمايش نشده مورد بررسي قرار دهد و فشنگها و اسلحه را دستمالى نمايد
١٢- بعد از ساعتي با اينكه به قتل عمد اعتراف كرده ايد آزاد شويد .
١٣-دو روز بعد خود شما بعنوان قاتل براى مقتول مجلس ختم بگيريد
١٤- مقامات رسمى مملكت از جمله وزير امور خارجه در مجلس شما شركت كرده و قتل همسرتان را بشما تسليت بگويند
١٥- بيخود نبود كه احمدى نژاد گفت “كشورهاي پيشرفته اروپائى بايد بيايند و درس مملكت دارى از ما ياد بگيرند .

Subscribe
Notify of
0 نظر
Inline Feedbacks
View all comments