ویلیام هِرد عضو کنگره آمریکا: مقامات ایران از ۴۱ سال پیش در حال دروغگویی به ما هستند

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/us-iran-hurd/5286982.html

نظرات