پرزیدنت ترامپ از «اقدامات بی‌باکانه» برای مقابله با کرونا و نجات مشاغل و اقتصاد کشور گفت

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

پرزیدنت ترامپ از «اقدامات بی‌باکانه» برای مقابله با کرونا و نجات مشاغل و اقتصاد کشور گفت

نظرات