پرزیدنت ترامپ: دولت من به یک توافق تاریخی با یک شرکت بزرگ آمریکایی رسیده است

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

پرزیدنت ترامپ: دولت من به یک توافق تاریخی با یک شرکت بزرگ آمریکایی رسیده است

نظرات