پلیس امریکا جلوی مردم زانو زده،نمیخوان درگیر بشن

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

💢 پلیس امریکا جلوی مردم زانو زده،نمیخوان درگیر بشن….

مقایسه کنید با کشتار مردم ایران توسط مزدوران نیروی انتظامی و سپاه و بسیجی خامنه ای در اعتراضات آبان ۹۸

نظرات