پنجاه میلیون نفر در آمریکا واکسینه شدند؛ جو بایدن خواستار مشارکت بیشتر مردم در واکسیناسیون شد

جستجو

پنجاه میلیون نفر در آمریکا واکسینه شدند؛ جو بایدن خواستار مشارکت بیشتر مردم در واکسیناسیون شد

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

پنجاه میلیون نفر در آمریکا واکسینه شدند؛ جو بایدن خواستار مشارکت بیشتر مردم در واکسیناسیون شد

Subscribe
Notify of
0 نظر
Inline Feedbacks
View all comments