پیامدهای سیاسی افزایش قیمت بنزین در ایران

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
پیامدهای سیاسی افزایش قیمت بنزین در ایران

این تصمیم، بار دیگر باعث شده تا تنش‌های ناشی از اختلال ساختاری در دستگاه حکومتی ایران به سطح بیاد. مجلس از این ناراحت که یک شورا، بدون مشورت با مجلس، تصمیمی گرفته که کل کشور را به هم ریخته است. حالا برخی مجلسیان بدنبال متوقف کردن این افزایش قیمت هستند. برخی هم می پرسند که هزینه های امنیتی ناشی از ناآرامی‌ها، چقدر فایده‌مندی درآمدها را خنثی می کند. و همچنین پیامدهای سیاسی این افزایش قیمت در خارج از ایران هم قابل توجه است. بویژه برای آمریکایی‌ها.

محمد امینی گزارش می‌دهد.

نظرات