پیام کارگران هفت تپە در چهاردهمین روز اعتصاب : حقمان، شرکتمان و شهرمان را پی میگیریم

جستجو

پیام کارگران هفت تپە در چهاردهمین روز اعتصاب : حقمان، شرکتمان و شهرمان را پی میگیریم

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...پیام ھفت تپە: حتما شرکت و شھرمان را پس میگیریم! صدای کارگران ستمدیدە ھفت تپە پس از دو ھفتە اعتراض بە گوش جھانیان رسید ولی ھنوز بە گوش رھبر فاسد و مقامات نالایق نظام نرسیدە است. رنج این کارگران بە جیب آیت اللە مکارم شیرازی و باند بیت رھبر سرازیر میشود.

Subscribe
Notify of
0 نظر
Inline Feedbacks
View all comments