پیشینه رئیسی، ایران و پیامد‌ها

جستجو

پیشینه رئیسی، ایران و پیامد‌ها

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطخوبمهم
Loading...

گفت‌وگوی رویا ملکی با فرشته قاضی، روزنامه‌نگار رادیو فردا، درباره تاثیر حضور ابراهیم رییسی در راس قوه مجریه و پیامدهای آن برای ایران با توجه به پیشینه او.
Originally published at – https://www.radiofarda.com/a/31316730.html